MAYDAY Poland 2021 | VIP

699,00 zł
Brutto

Bilety VIP na MAYDAY Poland 
"PAST: PRESENT: FUTURE"
10.11.2021 | Spodek, Katowice

 

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (choroba Covid-19), każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania swoich danych kontaktowych tj. adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego. 

Kupując kilka sztuk biletów, musisz podać nam w/w dane każdej osoby, dla której bilety te będą przeznaczone. 

Twoje dane kontaktowe są wymagane w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego podczas wydarzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani jest do przekazania tych danych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Kupując bilet jednocześnie oświadczasz, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jesteś zakażony, nie przebywasz na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym oraz przyjmujesz do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia to Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

W trakcie wydarzenia jesteś zobowiązany jest do:

·       poddania się pomiarowi temperatury ciała

·       zakrywania ust i nosa

·       zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren wydarzenia

·       zachowania dystansu 2 metrów od innego uczestnika wydarzenia z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu;

·       respektowania wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami

·       stosowania się do wszystkich wytycznych wydawanych przez obsługę wydarzenia

Zabraniamy udziału w wydarzeniu osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Bilety VIP są spersonalizowane. Domyślnie wpiszemy na nim nazwisko osoby kupującej bilet. Jeżeli kupujesz bilet dla kogoś innego, należy obowiązkowo podać imię i nazwisko osoby dla której bilet jest przeznaczony. W przypadku zakupu przez jedną osobę większej ilości biletów VIP, należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób dla których bilety są przeznaczone. Dane te prosimy wpisać na 3 etapie składania zamówienia, w polu "Wiadomość dla Sprzedającego".

Aby potwierdzić, czy dane zamieszczone na bilecie odpowiadają danym zawartym w dokumencie tożsamości uczestnika, przy wejściu wymagamy okazania dokumentu tożsamości.

Zmiana nazwiska wpisanego na bilecie jest niemożliwa.

·       Bilet VIP upoważnia do swobodnego poruszania się po całym obiekcie,
w tym do wstępu na wszystkie sceny oraz na backstage (zgodnie z obowiązującymi przepisami i rygorem sanitarnym na dzień wydarzenia) 

·       Na imprezę wejdziesz osobnym wejściem, bezpośrednio do strefy backstage. Wejście to znajduje się od strony Hotelu Spodek Diament.

·       Każdy gość VIP przy wejściu otrzyma specjalny identyfikator (opaskę na rękę). 

·       Przez całą imprezę masz możliwość przebywania w strefie backstage, czyli tam gdzie wszyscy Artyści.
Tędy również wchodzą i wychodzą nasze Gwiazdy. Łatwo więc spotkać swojego idola
i poprosić o wspólne zdjęcie (zgodnie z obowiązującymi przepisami i rygorem sanitarnym na dzień wydarzenia) 

·       W strefie backstage, tuż przy wejściu na scenę główną znajduje się szatnia, depozyt oraz VIP Room z drobnymi przekąskami w którym będziesz mógł zakupić napoje lub drinka.

·       Do dyspozycji uczestników Mayday jest: szatnia, strefa gastronomiczna, strefa piwna, strefa palaczy, punkty medyczne, sklepy z ubraniami i gadżetami z logo Mayday.

Ceny biletów VIP są stopniowane:

 

01.03.2020 - 31.03.2020               

399,00 zł          

01.04.2020 - 31.05.2020             

449,00 zł

01.06.2020 - 31.07.2020  

499,00 zł

01.08.2020 - 31.08.2020  

549,00 zł

01.09.2020 - 30.12.2020  

599,00 zł

01.01.2021 - 31.03.2021

649,00 zł

01.04.2021– 10.11.2021

699,00 zł