MAYDAY Poland 2021

229,00 zł
Brutto

Bilety na MAYDAY Poland 
"PAST: PRESENT: FUTURE"
10.11.2021 | Spodek, Katowice

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (choroba Covid-19), każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przekazania swoich danych kontaktowych tj. adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego. Kupując kilka sztuk biletów, musisz podać nam w/w dane każdej osoby, dla której bilety te będą przeznaczone

Dane te prosimy wpisać na 3 etapie składania zamówienia, w polu "Wiadomość dla Sprzedającego".  

Twoje dane kontaktowe są wymagane w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego podczas wydarzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani jest do przekazania tych danych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 

Kupując bilet jednocześnie oświadczasz, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jesteś zakażony, nie przebywasz na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym oraz przyjmujesz do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia to Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

Zabraniamy udziału w wydarzeniu osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Pełny regulamin imprezy dostępny jest
 TUTAJ